تبلیغات
درد دل با امام زمان - تاریخچه مسجد جمكران، نماز مسجد و اهمیت آن

درد دل با امام زمان

چیست این دلشوره های بیكران ** پشت كاشی های سبز جمكران ** كشتی امید در گل تا به كی ؟** بانگ اللهم عجل تا به كی ؟ ** تا به كی

 

1. تاریخچه مسجد

«شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمكرانى مى‏گوید:

شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارك رمضان 393هجرى، در سراى خود خفته بودم كه جماعتى به در سراى من آمدند. نیمى از شب گذشته بود، مرا بیدار كردند و گفتند: «برخیز و امر امام محمد مهدى صاحب الزمان، را اجابت كن كه تو را مى‏خواند».

حسن بن مثله مى‏گوید: «من، برخاستم و آماده شدم». چون به در سرا رسیدم، جماعتى از بزرگان را دیدم، سلام كردم. جواب دادند و خوشامد گفتند و مرا به آن جایگاه - كه اكنون مسجد (جمكران) است - آوردند.

حضرت امام‏علیه السلام مرا به نام خود خواند و فرمود: «برو به حسن بن مسلم بگو: تو، چند سال است كه این زمین را عمارت مى‏كنى و ما خراب مى‏كنیم. پنج سال زراعت كردى و امسال دیگرباره شروع كردى، عمارت مى‏كنى. رخصت نیست كه تو دیگر در این زمین زراعت كنى، باید هر چه از این زمین منفعت برده‏اى، برگردانى تا در این موضع مسجد بنا كنند.»

به حسن بن مسلم بگو: «اینجا، زمین شریفى است و حق تعالى این زمین را از زمین‏هاى دیگر برگزیده و شریف كرده است».

حسن بن مثله مى‏گوید عرض كردم: «سید و مولاى من! مرا در این باره، نشانى لازم است؛ زیرا مردم سخن مرا بدون نشانه و دلیل نمى‏پذیرند».

امام‏علیه السلام فرمود: «تو برو رسالت خود را انجام ده.

ما در اینجا، علامتى مى‏گذاریم كه گواه گفتار تو باشد».

2. كیفیت نماز تحیّت مسجد

«مردم را بگو تا به این موضع رغبت كنند و عزیز بدارند و چهار ركعت نماز در این جا بگذارند: دو ركعت تحیت مسجد، در هر ركعتى، یك بار سوره حمد و هفت بار سوره قل هو الله احد [خوانند ]و تسبیح ركوع و سجود را هفت بار بگویند».

. كیفیت نماز امام زمان (عج)

«و دو ركعت نماز صاحب الزمان بگذارند، بر این نسق كه در [هنگام خواندن سوره‏] حمد چون به «ایاك نعبد و ایاك نستعین» برسند، آن را صد بار بگویند و بعد از آن، فاتحه را تا آخر بخوانند. ركعت دوم را نیز به همین طریق انجام دهند. تسبیح ركوع و سجود را نیز هفت بار بگویند. هنگامى كه نماز تمام شد، تهلیل (لا اله الاالله) و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام را بگویند. آن گاه سر بر سجده نهاده، صد بار صلوات بر پیغمبر و آل او فرستند».

این نقل، از لفظ مبارك امام‏علیه السلام است كه فرمود:

«فمن صلّا هما، فكانما صلى فى البیت العتیق»؛ «هر كس، این دو ركعت (یا این دو نماز) را بخواند، گویى در خانه كعبه نماز خوانده است...»

 

4. ساخت مسجد

حسن بن مثله مى‏گوید: در دل خود گفتم تو اینجا را یك زمین عادى خیال مى‏كنى، اینجا مسجد حضرت صاحب الزمان‏علیه السلام است.

پس آن حضرت به من اشاره كردند كه برو!

چون مقدارى راه پیمودم، بار دیگر مرا صدا كرده، فرمودند: «در گله جعفر كاشانى (چوپان) بزى است، باید آن بز را بخرى. اگر مردم پولش را دادند، با پول آنان خریدارى كن، وگرنه پول آن را خودت پرداخت كن. فردا شب (شب چهارشنبه) آن بز را بیاور و در این موضع ذبح كن. آن گاه روز چهارشنبه هجدهم ماه مبارك رمضان، گوشت آن بز را بر بیماران و كسانى كه مرض صعب العلاج دارند، انفاق كن كه حق تعالى همه را شفا دهد. آن بز، ابلق است. موهاى بسیار دارد. هفت نشان سفید و سیاه، هر یكى به اندازه یك درهم، در دو طرف آن است كه سه نشان در یك طرف و چهار نشان در طرف دیگر آن است».

آن گاه به راه افتادم. یك بار دیگر مرا فرا خواندند و فرمودند: «هفت روز یا هفتاد روز در این محل اقامت كن».

حسن بن مثله مى‏گوید: «من، به خانه رفتم و همه شب را دراندیشه بودم تا صبح طلوع كرد. نماز صبح خواندم و به نزد على منذر رفتم و آن داستان را با او در میان نهادم. همراه على منذر، به جایگاه دیشب رفتیم. پس او گفت: «به خدا سوگند كه نشان و علامتى كه امام‏علیه السلام فرموده بود، اینجا نهاده است و آن، اینكه حدود مسجد، با میخ‏ها و زنجیرها مشخص شده است».

 

دیدگاه آیة الله حاج شیخ مرتضى حائرى‏؛ فرزند آیةالله حاج شیخ عبدالكریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم.

«مسجد جمكران، یكى از آیات باهرات آن حضرت است. توضیح این مطلب، در ضمن چند جهت - كه شاید خیلى‏ها از آن غافل باشند - بیان مى‏گردد:

1. داستان مسجد جمكران - كه در بیدارى واقع شده - در كتاب تاریخ قم از صدوق، نقل شده است.

مرحوم آقاى بروجردى كه مرد دقیق و ملاّیى بود، مى‏فرمود: «این داستان، در زمان صدوق واقع شده و اینكه او نقل كرده است، دلالت بر كمال صحت آن دارد».

2. داستان، مشتمل بر جریانى است كه مربوط به یك نفر نیست؛ زیرا وقتى صبح مردم بیدار مى‏شوند، مى‏بینند با زنجیر، علامت گذاشته شده است كه مردم باور كنند و این زنجیر، مدتى در منزل سید محترمى (ظاهراً به نام سید ابوالحسن الرضا) بوده است و مردم به آن استشفا مى‏كرده‏اند و بعداً، بدون هیچ جهت طبیعى، مفقود مى‏شود.

3. متن دستور [نمازهاى مسجد]، موافق با ادله دیگر است؛ براى اینكه هم نماز تحیت مسجد وارد شده است و هم نماز امام زمان(عج) با صد بار «ایاك نعبد و ایاك نستعین» و هم تهلیل و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام.كریمه اهل بیت.

 

پیش‏گویى امیر المؤمنین‏علیه السلام‏

از امیرمؤمنان‏علیه السلام روایت شده كه خطاب به حذیفه فرمود: «اى پسر یمانى! در اول ظهور، خروج نماید قائم آل محمد(عج) از شهرى كه آن را قم گویندتردیدى نیست كه قیام نخستین حضرت بقیة الله، أرواحنا له الفداء از مكه معظمه و كنار خانه خدا است. این حدیث و احادیث مشابه، به حركت‏هاى بعدى آن كعبه مقصود، نظر دارد یا اینكه منشا ظهور حضرت و فراهم شدن شرایط ظهور از شهرقم و مسجد جمكران است. و مردم را دعوت به حق مى‏كند، همه خلایق از شرق و غرب، به آن شهر روى آورند و اسلام، تازه شود... اى پسر یمانى! این زمین، مقدس است، از همه لوث‏ها، پاك است... عمارت آن، هفت فرسنگ در هشت فرسنگ باشد. رایت وى بر كوهى سفید بزنند، به نزد دهى كهن، كه در جنب مسجد است، و قصرى كهن - كه قصر مجوس است - و آن را «جمكران» خوانند. از زیر یك مناره آن مسجد بیرون آید، نزدیك آنجا كه آتش خانه گبران بوده...».انوار المشعشعین: ج‏1، ص‏453. به نقل از مونس الحزین (از تصنیفات شیخ صدوق).

از این حدیث شریف، استفاده مى‏شود همان گونه كه مسجد سهله در دوران ظهور حضرت بقیة الله، پایگاه آن حضرت خواهد بود، مسجد مقدس جمكران نیز در عصر ظهور، جایگاه خاصى دارد و پایگاه دیگرى براى آن حضرت است.

 

ختم زیارت عاشورا

در عصر زعامت مرحوم آیة الله حاج سید محمد حجت، قحطى و گرانى سختى پدید آمد؛ به طورى كه نان سنگك دانه‏اى یك تومان شد، در حالى كه شهریه طلاب در ماه فقط ده تومان بود.

مرحوم آیت‏الله حجت، به چهل تن از طلاب مهذّب و متدین دستور داد كه به مسجد مقدس جمكران مشرف شوند و در پشت بام مسجد، به صورت دسته جمعى، زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام و دعاى صفوان بخوانند و به حضرت موسى بن جعفرعلیه السلام و حضرت ابوالفضل‏علیه السلام و حضرت على اصغرعلیه السلام متوسل شوند و رفع گرانى و نزول باران را از خداوند متعال بخواهند.

چهل طلبه مهذب و متدین، طبق فرمان مرجعیت اعلاى شیعه، به میعادگاه عاشقان شرف یاب شدند. بعد از اداى نماز تحیت و نماز حضرت بقیة الله - أرواحنا له الفدا - و توسّل به ذیل عنایت فرمانرواى جهان هستى، به پشت بام مسجد رفتند، ختم زیارت عاشورا را، طبق دستور آن مرجع وارسته، انجام دادند و حوائج خود را با شفیع قرار دادن سه تن باب الحوائج، به درگاه حضرت احدیت، عرضه داشتند و مسجد را به قصد قم ترك كردند.

راه قدیمى مسجد جمكران، از طرف روستاى جمكران بود. گروه چهل نفرى طلاب، هنوز به ده جمكران نرسیده بودند كه دریاى رحمت گشوده شد و باران رحمت، سیل آسا فرو ریخت.

 

دعا در جمكران‏

در اینجا یاد آورى این نكته لازم است كه در مسجد مقدس جمكران، از دعاهاى مربوط به حضرت بقیةالله - أرواحنا له الفدا - دعاى ندبه، دعاى سلام الله الكامل، زیارت آل یاسین و دعاى عهد... به ویژه از دعاى اللهم عظم البلاء... - كه بعد از نماز حضرت صاحب الزمان(عج) به آن امر شده است - غفلت نشود.فصل‏نامه انتظار: ش 5.

 

نكته‏اى مهم‏

از تاریخ مسجد قبا كه ثواب یك نماز در آن برابر انجام یك عمره است و اولین مسجد مهمى است كه پیامبرصلى الله علیه وآله بنا فرمود، نكته مهمى استفاده مى‏شود كه براى مسجد مقدس جمكران نیز مفید است و آن اینكه مسجد قبا با وجودى كه افتخارات زیادى دارد از قبیل اینكه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله دستور ساخت آن را دادند، و خود آن حضرت در ساخت آن مشاركت نمودند، با دست‏هاى خود كارگرى و بنّایى كردند و در آن نماز خواندند و هر هفته نیز دوشنبه‏ها براى اقامه نماز به آنجا مى‏رفتند؛ ولى با وجود این همه فضیلت، وقتى خداوند در قرآن از مسجد قبا تعریف و تمجید مى‏كند، به دو نكته اشاره مى‏نماید كه هر دو نكته درباره مسجد جمكران نیز صدق مى‏كند.

1. اساس آن از روز اول بر تقوا نهاده شده است: «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ»؛ سوره توبه (9): آیه 108.

2. در آن كسانى هستند كه دوست دارند پاك گردند: «فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا». بنابراین این دو ملاك در هر جا موجود باشد دیگر نیازى به جست و جوى ادله دیگر و سند و شجره‏نامه آن مكان نداریم.

مسجد جمكران مكانى است كه بیش از هزار سال، مؤمنان در آن به نماز و توبه و تضرّع مشغول‏اند و نداى «یا صاحب‏الزمان» دل شكستگان در آن مكان مقدس همه را به یاد قطب عالم امكان بقیة اللَّه الاعظم انداخته و یاد حضرت را همیشه در دل‏ها زنده نگه مى‏دارد.

نظرات() 
PrzewóZ OsóB Do Belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:02 ق.ظ
Hello there, I discovered your site by the use of Google at the same time as looking for a similar
matter, your web site came up, it appears to be like good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become alert to your weblog through Google, and located that it's truly informative.

I am going to be careful for brussels. I will appreciate if you
proceed this in future. Many people will likely be benefited out of your
writing. Cheers!
konto Bankowe dla młOdych
یکشنبه 13 مرداد 1398 03:11 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it
;) I am going to come back yet again since i have saved as a favorite it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
guide other people.
como almentar o penes
سه شنبه 8 مرداد 1398 07:50 ب.ظ
Attractive component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
assert that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.

Any way I'll be subscribing on your feeds and
even I fulfillment you access persistently fast.
http://habswalpo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:56 ب.ظ

Regards. I enjoy this!
bulk cialis sialis we recommend cialis info cipla cialis online legalidad de comprar cialis cialis alternative purchasing cialis on the internet tadalafil generic cialis pas cher paris generic cialis pill online
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 08:22 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it!
we like it safe cheap cialis cialis generico in farmacia only here cialis pills legalidad de comprar cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse cialis price thailand side effects for cialis prices on cialis 10 mg
click here to buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 05:28 ب.ظ

You said it fantastically.
cialis authentique suisse cialis side effects 200 cialis coupon cialis pills cialis billig cialis daily dose generic cialis daily reviews purchasing cialis on the internet buy cialis online legal canadian drugs generic cialis
http://palytop.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:29 ق.ظ

You actually revealed this really well!
buy generic cialis brand cialis nl cialis prezzo di mercato look here cialis cheap canada cialis 10 doctissimo cialis herbs cialis rckenschmerzen 40 mg cialis what if i take prices on cialis 10 mg try it no rx cialis
http://boysigda.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:26 ق.ظ

Cheers, Ample posts.

buy cialis uk no prescription price cialis best compare prices cialis uk cialis kaufen purchasing cialis on the internet purchase once a day cialis buy cheap cialis in uk buying cialis on internet cialis 100 mg 30 tablet cialis prices
genuine cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

Thank you! An abundance of advice!

cialis 20mg prix en pharmacie cialis free trial cialis ahumada pastillas cialis y alcoho cilas how to purchase cialis on line cialis 10 doctissimo usa cialis online cialis 5mg generic cialis soft gels
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:25 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
canadian drugs generic cialis click now buy cialis brand interactions for cialis generic cialis pro cialis soft tabs for sale cialis tablets for sale cialis prices get cheap cialis cialis online ou trouver cialis sur le net
http://volpimat.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:03 ق.ظ

Thanks, I like this!
cialis qualitat cialis prezzo di mercato cialis vs viagra cialis dosage only now cialis 20 mg cialis australia org buy generic cialis cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis cialis cuantos mg hay
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:23 ق.ظ

Wow a lot of fantastic advice!
buy name brand cialis on line order generic cialis online buy cialis sample pack buy original cialis cialis 100mg suppliers buying cialis in colombia cialis lowest price estudios de cialis genricos cialis kaufen bankberweisung cialis purchasing
http://micamte.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:29 ب.ظ

You explained that effectively!
buy cialis cheap 10 mg sublingual cialis online usa cialis online achat cialis en europe price cialis wal mart pharmacy cialis generisches kanada are there generic cialis buy name brand cialis on line warnings for cialis cialis canadian drugs
http://bussimat.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:54 ق.ظ

Awesome content. Thanks!
walgreens price for cialis click now buy cialis brand purchasing cialis on the internet cialis preise schweiz ou acheter du cialis pas cher prix de cialis tadalafil cialis sans ordonnance 200 cialis coupon buy name brand cialis on line
http://terlyrent.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:57 ق.ظ

Thank you, Excellent information.
wow cialis 20 ou acheter du cialis pas cher side effects of cialis we like it safe cheap cialis cialis online cialis 20 mg cost rx cialis para comprar cialis qualitat cialis 5 mg funziona rezeptfrei cialis apotheke
Cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 07:10 ق.ظ

Amazing data. Appreciate it!
generic cialis tadalafil tadalafil 10 mg cialis online napol cialis canada look here cialis order on line pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg effectiveness online cialis generic cialis tadalafil how to purchase cialis on line
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:05 ب.ظ

Terrific content. Thank you!
cialis reviews price cialis best cialis generico en mexico we use it cialis online store buying cialis in colombia cialis daily reviews cialis 5mg cialis daily new zealand acheter cialis kamagra no prescription cialis cheap
http://bellholspal.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:44 ب.ظ

Wow lots of very good tips.
tadalafil 20 mg ou acheter du cialis pas cher venta cialis en espaa cialis mit grapefruitsaft enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis female cialis no prescription cialis coupons printable cialis for sale south africa order cialis from india
cialis patent expiration
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:46 ب.ظ

You made your position extremely nicely!!
cialis en mexico precio cialis 20mg preis cf buying cialis on internet cialis professional yohimbe venta cialis en espaa cialis 20mg preis cf cialis online napol cialis online holland tadalafil 5mg tadalafil tablets
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:21 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt. .
miglior cialis generico rx cialis para comprar buy cialis sample pack cialis uk next day cialis generic preis cialis 20mg schweiz miglior cialis generico link for you cialis price cialis pills price each cialis online nederland
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

Wow lots of helpful knowledge!
miglior cialis generico cialis dose 30mg calis cialis soft tabs for sale order cialis from india ou trouver cialis sur le net cialis cost cialis generic cialis 20mg preis cf cialis cipla best buy
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:15 ب.ظ

Beneficial content. With thanks.
acheter du cialis a geneve cialis daily reviews cialis generico in farmacia miglior cialis generico cialis canada cialis 5 mg effetti collateral cialis pills in singapore female cialis no prescription cialis 20 mg cialis price in bangalore
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:32 ق.ظ

Many thanks, Great information!
canada drugs online canadian pharmacy meds online pharmacies legitimate canada vagra canada medication prices online pharmacies of canada canada drugs online canada rx canadian pharmacies that ship to us canadian discount pharmacies in ocala fl
buy cialis us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 12:00 ب.ظ

You said this very well!
interactions for cialis cialis canada cialis pills price each we choice cialis uk cialis pills boards cialis online cialis 20 mg cut in half cialis manufacturer coupon tadalafilo import cialis
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:49 ب.ظ

You stated that fantastically.
cialis pills cialis generique venta de cialis canada cialis 100 mg 30 tablet cialis australia org cialis italia gratis cialis prezzo di mercato prices on cialis 10 mg we recommend cheapest cialis comprar cialis navarr
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Truly tons of fantastic info.
cialis online nederland cialis daily dose generic cialis 20mg cialis 100 mg 30 tablet online prescriptions cialis buying cialis in colombia cialis 20 mg cut in half cialis et insomni non 5 mg cialis generici cialis coupons printable
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:36 ق.ظ

Many thanks, Valuable stuff.
tadalafil 20mg cialis with 2 days delivery precios cialis peru cialis for daily use cialis 20mg cialis generico en mexico get cheap cialis cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei cialis generic availability
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 07:12 ب.ظ

Beneficial write ups. Cheers!
prix cialis once a da cialis 100 mg 30 tablet cuanto cuesta cialis yaho cialis baratos compran uk look here cialis order on line cialis lilly tadalafi cialis australia org link for you cialis price compare prices cialis uk buy cheap cialis in uk
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:09 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
get cheap cialis buying cialis overnight brand cialis nl cialis herbs cialis from canada brand cialis nl cialis dosage cialis without a doctor's prescription fast cialis online cialis cipla best buy
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Regards! I appreciate this.
cialis official site canadian discount cialis buy online cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral cialis flussig buy cialis cialis kaufen tesco price cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis side effects
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  مطالب سایت در چه سطحی است ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :