تبلیغات
درد دل با امام زمان - تاریخچه مسجد جمكران، نماز مسجد و اهمیت آن

درد دل با امام زمان

چیست این دلشوره های بیكران ** پشت كاشی های سبز جمكران ** كشتی امید در گل تا به كی ؟** بانگ اللهم عجل تا به كی ؟ ** تا به كی

 

1. تاریخچه مسجد

«شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمكرانى مى‏گوید:

شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارك رمضان 393هجرى، در سراى خود خفته بودم كه جماعتى به در سراى من آمدند. نیمى از شب گذشته بود، مرا بیدار كردند و گفتند: «برخیز و امر امام محمد مهدى صاحب الزمان، را اجابت كن كه تو را مى‏خواند».

حسن بن مثله مى‏گوید: «من، برخاستم و آماده شدم». چون به در سرا رسیدم، جماعتى از بزرگان را دیدم، سلام كردم. جواب دادند و خوشامد گفتند و مرا به آن جایگاه - كه اكنون مسجد (جمكران) است - آوردند.

حضرت امام‏علیه السلام مرا به نام خود خواند و فرمود: «برو به حسن بن مسلم بگو: تو، چند سال است كه این زمین را عمارت مى‏كنى و ما خراب مى‏كنیم. پنج سال زراعت كردى و امسال دیگرباره شروع كردى، عمارت مى‏كنى. رخصت نیست كه تو دیگر در این زمین زراعت كنى، باید هر چه از این زمین منفعت برده‏اى، برگردانى تا در این موضع مسجد بنا كنند.»

به حسن بن مسلم بگو: «اینجا، زمین شریفى است و حق تعالى این زمین را از زمین‏هاى دیگر برگزیده و شریف كرده است».

حسن بن مثله مى‏گوید عرض كردم: «سید و مولاى من! مرا در این باره، نشانى لازم است؛ زیرا مردم سخن مرا بدون نشانه و دلیل نمى‏پذیرند».

امام‏علیه السلام فرمود: «تو برو رسالت خود را انجام ده.

ما در اینجا، علامتى مى‏گذاریم كه گواه گفتار تو باشد».

2. كیفیت نماز تحیّت مسجد

«مردم را بگو تا به این موضع رغبت كنند و عزیز بدارند و چهار ركعت نماز در این جا بگذارند: دو ركعت تحیت مسجد، در هر ركعتى، یك بار سوره حمد و هفت بار سوره قل هو الله احد [خوانند ]و تسبیح ركوع و سجود را هفت بار بگویند».

. كیفیت نماز امام زمان (عج)

«و دو ركعت نماز صاحب الزمان بگذارند، بر این نسق كه در [هنگام خواندن سوره‏] حمد چون به «ایاك نعبد و ایاك نستعین» برسند، آن را صد بار بگویند و بعد از آن، فاتحه را تا آخر بخوانند. ركعت دوم را نیز به همین طریق انجام دهند. تسبیح ركوع و سجود را نیز هفت بار بگویند. هنگامى كه نماز تمام شد، تهلیل (لا اله الاالله) و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام را بگویند. آن گاه سر بر سجده نهاده، صد بار صلوات بر پیغمبر و آل او فرستند».

این نقل، از لفظ مبارك امام‏علیه السلام است كه فرمود:

«فمن صلّا هما، فكانما صلى فى البیت العتیق»؛ «هر كس، این دو ركعت (یا این دو نماز) را بخواند، گویى در خانه كعبه نماز خوانده است...»

 

4. ساخت مسجد

حسن بن مثله مى‏گوید: در دل خود گفتم تو اینجا را یك زمین عادى خیال مى‏كنى، اینجا مسجد حضرت صاحب الزمان‏علیه السلام است.

پس آن حضرت به من اشاره كردند كه برو!

چون مقدارى راه پیمودم، بار دیگر مرا صدا كرده، فرمودند: «در گله جعفر كاشانى (چوپان) بزى است، باید آن بز را بخرى. اگر مردم پولش را دادند، با پول آنان خریدارى كن، وگرنه پول آن را خودت پرداخت كن. فردا شب (شب چهارشنبه) آن بز را بیاور و در این موضع ذبح كن. آن گاه روز چهارشنبه هجدهم ماه مبارك رمضان، گوشت آن بز را بر بیماران و كسانى كه مرض صعب العلاج دارند، انفاق كن كه حق تعالى همه را شفا دهد. آن بز، ابلق است. موهاى بسیار دارد. هفت نشان سفید و سیاه، هر یكى به اندازه یك درهم، در دو طرف آن است كه سه نشان در یك طرف و چهار نشان در طرف دیگر آن است».

آن گاه به راه افتادم. یك بار دیگر مرا فرا خواندند و فرمودند: «هفت روز یا هفتاد روز در این محل اقامت كن».

حسن بن مثله مى‏گوید: «من، به خانه رفتم و همه شب را دراندیشه بودم تا صبح طلوع كرد. نماز صبح خواندم و به نزد على منذر رفتم و آن داستان را با او در میان نهادم. همراه على منذر، به جایگاه دیشب رفتیم. پس او گفت: «به خدا سوگند كه نشان و علامتى كه امام‏علیه السلام فرموده بود، اینجا نهاده است و آن، اینكه حدود مسجد، با میخ‏ها و زنجیرها مشخص شده است».

 

دیدگاه آیة الله حاج شیخ مرتضى حائرى‏؛ فرزند آیةالله حاج شیخ عبدالكریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم.

«مسجد جمكران، یكى از آیات باهرات آن حضرت است. توضیح این مطلب، در ضمن چند جهت - كه شاید خیلى‏ها از آن غافل باشند - بیان مى‏گردد:

1. داستان مسجد جمكران - كه در بیدارى واقع شده - در كتاب تاریخ قم از صدوق، نقل شده است.

مرحوم آقاى بروجردى كه مرد دقیق و ملاّیى بود، مى‏فرمود: «این داستان، در زمان صدوق واقع شده و اینكه او نقل كرده است، دلالت بر كمال صحت آن دارد».

2. داستان، مشتمل بر جریانى است كه مربوط به یك نفر نیست؛ زیرا وقتى صبح مردم بیدار مى‏شوند، مى‏بینند با زنجیر، علامت گذاشته شده است كه مردم باور كنند و این زنجیر، مدتى در منزل سید محترمى (ظاهراً به نام سید ابوالحسن الرضا) بوده است و مردم به آن استشفا مى‏كرده‏اند و بعداً، بدون هیچ جهت طبیعى، مفقود مى‏شود.

3. متن دستور [نمازهاى مسجد]، موافق با ادله دیگر است؛ براى اینكه هم نماز تحیت مسجد وارد شده است و هم نماز امام زمان(عج) با صد بار «ایاك نعبد و ایاك نستعین» و هم تهلیل و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام.كریمه اهل بیت.

 

پیش‏گویى امیر المؤمنین‏علیه السلام‏

از امیرمؤمنان‏علیه السلام روایت شده كه خطاب به حذیفه فرمود: «اى پسر یمانى! در اول ظهور، خروج نماید قائم آل محمد(عج) از شهرى كه آن را قم گویندتردیدى نیست كه قیام نخستین حضرت بقیة الله، أرواحنا له الفداء از مكه معظمه و كنار خانه خدا است. این حدیث و احادیث مشابه، به حركت‏هاى بعدى آن كعبه مقصود، نظر دارد یا اینكه منشا ظهور حضرت و فراهم شدن شرایط ظهور از شهرقم و مسجد جمكران است. و مردم را دعوت به حق مى‏كند، همه خلایق از شرق و غرب، به آن شهر روى آورند و اسلام، تازه شود... اى پسر یمانى! این زمین، مقدس است، از همه لوث‏ها، پاك است... عمارت آن، هفت فرسنگ در هشت فرسنگ باشد. رایت وى بر كوهى سفید بزنند، به نزد دهى كهن، كه در جنب مسجد است، و قصرى كهن - كه قصر مجوس است - و آن را «جمكران» خوانند. از زیر یك مناره آن مسجد بیرون آید، نزدیك آنجا كه آتش خانه گبران بوده...».انوار المشعشعین: ج‏1، ص‏453. به نقل از مونس الحزین (از تصنیفات شیخ صدوق).

از این حدیث شریف، استفاده مى‏شود همان گونه كه مسجد سهله در دوران ظهور حضرت بقیة الله، پایگاه آن حضرت خواهد بود، مسجد مقدس جمكران نیز در عصر ظهور، جایگاه خاصى دارد و پایگاه دیگرى براى آن حضرت است.

 

ختم زیارت عاشورا

در عصر زعامت مرحوم آیة الله حاج سید محمد حجت، قحطى و گرانى سختى پدید آمد؛ به طورى كه نان سنگك دانه‏اى یك تومان شد، در حالى كه شهریه طلاب در ماه فقط ده تومان بود.

مرحوم آیت‏الله حجت، به چهل تن از طلاب مهذّب و متدین دستور داد كه به مسجد مقدس جمكران مشرف شوند و در پشت بام مسجد، به صورت دسته جمعى، زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام و دعاى صفوان بخوانند و به حضرت موسى بن جعفرعلیه السلام و حضرت ابوالفضل‏علیه السلام و حضرت على اصغرعلیه السلام متوسل شوند و رفع گرانى و نزول باران را از خداوند متعال بخواهند.

چهل طلبه مهذب و متدین، طبق فرمان مرجعیت اعلاى شیعه، به میعادگاه عاشقان شرف یاب شدند. بعد از اداى نماز تحیت و نماز حضرت بقیة الله - أرواحنا له الفدا - و توسّل به ذیل عنایت فرمانرواى جهان هستى، به پشت بام مسجد رفتند، ختم زیارت عاشورا را، طبق دستور آن مرجع وارسته، انجام دادند و حوائج خود را با شفیع قرار دادن سه تن باب الحوائج، به درگاه حضرت احدیت، عرضه داشتند و مسجد را به قصد قم ترك كردند.

راه قدیمى مسجد جمكران، از طرف روستاى جمكران بود. گروه چهل نفرى طلاب، هنوز به ده جمكران نرسیده بودند كه دریاى رحمت گشوده شد و باران رحمت، سیل آسا فرو ریخت.

 

دعا در جمكران‏

در اینجا یاد آورى این نكته لازم است كه در مسجد مقدس جمكران، از دعاهاى مربوط به حضرت بقیةالله - أرواحنا له الفدا - دعاى ندبه، دعاى سلام الله الكامل، زیارت آل یاسین و دعاى عهد... به ویژه از دعاى اللهم عظم البلاء... - كه بعد از نماز حضرت صاحب الزمان(عج) به آن امر شده است - غفلت نشود.فصل‏نامه انتظار: ش 5.

 

نكته‏اى مهم‏

از تاریخ مسجد قبا كه ثواب یك نماز در آن برابر انجام یك عمره است و اولین مسجد مهمى است كه پیامبرصلى الله علیه وآله بنا فرمود، نكته مهمى استفاده مى‏شود كه براى مسجد مقدس جمكران نیز مفید است و آن اینكه مسجد قبا با وجودى كه افتخارات زیادى دارد از قبیل اینكه پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله دستور ساخت آن را دادند، و خود آن حضرت در ساخت آن مشاركت نمودند، با دست‏هاى خود كارگرى و بنّایى كردند و در آن نماز خواندند و هر هفته نیز دوشنبه‏ها براى اقامه نماز به آنجا مى‏رفتند؛ ولى با وجود این همه فضیلت، وقتى خداوند در قرآن از مسجد قبا تعریف و تمجید مى‏كند، به دو نكته اشاره مى‏نماید كه هر دو نكته درباره مسجد جمكران نیز صدق مى‏كند.

1. اساس آن از روز اول بر تقوا نهاده شده است: «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ»؛ سوره توبه (9): آیه 108.

2. در آن كسانى هستند كه دوست دارند پاك گردند: «فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا». بنابراین این دو ملاك در هر جا موجود باشد دیگر نیازى به جست و جوى ادله دیگر و سند و شجره‏نامه آن مكان نداریم.

مسجد جمكران مكانى است كه بیش از هزار سال، مؤمنان در آن به نماز و توبه و تضرّع مشغول‏اند و نداى «یا صاحب‏الزمان» دل شكستگان در آن مكان مقدس همه را به یاد قطب عالم امكان بقیة اللَّه الاعظم انداخته و یاد حضرت را همیشه در دل‏ها زنده نگه مى‏دارد.

نظرات() 
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

You made your position pretty effectively..
enter site natural cialis cialis with 2 days delivery cialis e hiv achat cialis en suisse cialis kaufen cilas import cialis acheter cialis meilleur pri price cialis best cialis online deutschland
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Thanks! Good stuff.
generic cialis tadalafil tadalafil tablets we choice free trial of cialis viagra vs cialis click here cialis daily uk preis cialis 20mg schweiz cipla cialis online cialis kaufen can i take cialis and ecstasy order cialis from india
canada drug
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:01 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
pharmacy canada best pharmacy near me canadian pharmacies that are legit canadian medications pharmacy prescriptions from canada without canada drug pharmacy canadian pharmacies-24h canada online pharmacies cialis canadian pharmacy canadian pharmacy uk delivery
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

Seriously plenty of valuable material.
price for viagra viagra cheap buy buy female viagra online where can you buy viagra over the counter buy viagra online overnight where to buy generic viagra uk viagra online buy viagra pills online uk cheap viagra pharmacy generic viagra buy online
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:14 ب.ظ

Really all kinds of valuable information!
how does cialis work cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada we like it cialis soft gel purchasing cialis on the internet where do you buy cialis cialis pills cialis price thailand cialis 20 mg cialis arginine interactio
babecolate.com/cialis-dosage-amounts.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:43 ب.ظ

Point well applied!.
il cialis quanto costa cialis generika in deutschland kaufen we recommend cheapest cialis cialis et insomni cialis free trial buying cialis overnight buying cialis on internet cialis for daily use recommended site cialis kanada we recommend cialis info
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:38 ب.ظ

Point nicely taken..
cialis professional yohimbe buying brand cialis online cialis 5 effetti collaterali generic cialis 20mg uk india cialis 100mg cost cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung generic low dose cialis cialis for sale in europa cialis mit grapefruitsaft
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:18 ق.ظ

Many thanks, Loads of postings.

buy viagra cheapest price where can i buy viagra without prescription pharmacy viagra prices pharmacy buy online cheap generic viagra online pharmacy buy viagra at buy viagra online with a prescription canadian viagra online buy viagra discount can u buy viagra over the counter
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 08:10 ب.ظ

Info well regarded..
brand cialis generic cialis with 2 days delivery cialis 5 mg buying cialis in colombia cialis for sale south africa cialis ahumada cialis generico cialis mit grapefruitsaft cialis y deporte generic cialis tadalafil
Cialis pills
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:41 ب.ظ

Wow all kinds of awesome knowledge.
prescription doctor cialis cialis cost cialis sans ordonnance cheap cialis cialis dosage amounts sialis cialis diario compra 200 cialis coupon viagra vs cialis vs levitra cialis venta a domicilio
Can you get taller with yoga?
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:23 ق.ظ
I used to be able to find good info from your blog posts.
دومیم
یکشنبه 1 شهریور 1388 01:15 ق.ظ
سلام
وب بسیار جالبی دارید.
خوشحال میشم اگه یه سری به وب من بزنید.
اگه مایل باشید هم با هم تبادل لینک کنیم.
وبلاگ منو با نام .:: دومیـــــــــم | سرگرمی و تفریح ::. لینک کنید و خبرم کنید تا خیلی زود لینکتون کنم.
همیشه پیروز و موفق باشید
پاسخ گوهر بی بی آروین : تشکر از لطفتون پیروز و سرافراز باشید
مصطفی
سه شنبه 27 مرداد 1388 09:44 ق.ظ
سلام دوست عزیز


شما را دعوت به دیدن بزرگترین وبه روزترین وبلاگ فارسی زبانان می کنم


این وبلاگ همیشه با موضوعات متفاوت آپ می شود شما می توانید خودتان بیاید وببینید


* جدید ترین فیلم های روز دنیا
*جدید ترین دانلود ها
*جدید ترین موزیک
*جدید ترین مدل لباس بانوان و آقایان
* جدید ترین برنامه های موبایل
* جدید ترین عکس های داغ و جنجالی

*و بسیاری دیگر از مطالب شما می توانید خودتان بیاید ببینید

شما دوستان می توانید برای دسترسی به تمام پست های وب ما از این آدرس استفاده کنید

http://online-1.blogfa.com/posts

منتظر حضور سبز شما هستیم


لطفا نظر یادتان نرود

با تشکر مدیر وبلاگ : http://online-1.blogfa.com
افزایش بازدید
سه شنبه 27 مرداد 1388 08:05 ق.ظ
سلام
اول باکس رو بزارید تا لینک شوید

_____________________________________________
##آدرس سایت » www.links.bia2dg.com
##خدمات سایت » افزایش آمار وبلاگرها
##امنیت سایت »فوق بالا
_____________________________________________
آنلاین باکس : 1200 +
آمار تقریبی بازدید روزانه : 105.000+
آمار بازدید ماهانه : 3.950.000
آمار بازدید سالانه : 50.400.000

_____________________________________________
هیت به هر لینک موجود در لینک باکس
روز اول : 500
ماه اول :45.000
سال اول : 5.400.000آموزش گزاشتن باکس »
وارده مدیریت وبلاگتان شوید
قسمت ویرایش قالب
در ابتدایترین جا کد زیر را Paste بکنید ****
<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript">
document.write ('<center><ifr');
document.write ('ame width="420" height="500" src="http://links.bia2dg.com/" style="border: 0px;"');
document.write (' border="0" scrolling="auto"></ifr');
document.write ('ame>');
</SCRIPT>


آمار تان 100% 2 برابر خواهد شد
و هر روز بیشتر تا جای که طول 1 هفته آمارتان 10 برابر خواهد شد.
ارزانترین راه تبلیغات شما - تبلیغات رایگان و ویژه (ستاره دار با تخفیفات ویژه ماهیانه فقط 2850 تومان)
سه شنبه 27 مرداد 1388 08:05 ق.ظ
با عرض سلام به شما دوست عزیز
بزرگترین بانك تبلیغاتی رسمی جمهوری اسلامی ایران با مجوز رسمی از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در تمامی زیمنه ها اعم از مشاغل – كسب و كار – تجارت – بازرگانی – فروشگاههای بزرگ و كوچك – مغازه ها و ..... به صورت رایگان و ویژه در سراسر ایران و درآینده كشورهای حاشیه خلیج فارس و ...آغاز به كار نموده است .

سایت ایران تبلیغات تصحیلات ویژه ای برای تبلیغ كنندگان در نظر گرفته است كه می توان به مهمترین آنها :

- 5 درصد تخفیف به تمام فارسی زبانان و ایرانیان عزیز
- همچنین 10 درصد تخفیف به افرادی كه در هردوره تبلیغات ویژه خود را تمدید كنند اشاره نمود

جهت اگهی از نرخنامه سایت ایران تبلیغات و پكیج های مربوطه به سایت ایران تبلیغات مراجعه فرمایید .

www.iran-tablighat.com

با تشكر - مدیریت سایت ایران تبلیغات
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  مطالب سایت در چه سطحی است ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :