تبلیغات
درد دل با امام زمان - شناخت امام زمان (عج) واجب است?

درد دل با امام زمان

چیست این دلشوره های بیكران ** پشت كاشی های سبز جمكران ** كشتی امید در گل تا به كی ؟** بانگ اللهم عجل تا به كی ؟ ** تا به كی

سه شنبه 3 شهریور 1388

شناخت امام زمان (عج) واجب است?

نویسنده: گوهر بی بی آروین   

ایمان بدون شناخت امام زمان علیه السلام تحقق نمی پذیرد؛ در این مطلب هم دلیل عقلی هست و هم دلیل نقلی

 

1- دلیل عقلی

 

علتها فلسفه هایی که برای ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته اند، همان علتها برای ضرورت وجود جانشین و وصی پیامبر نیز صادق است که پس از وفات آن حضرت لازم است بوده باشد تا مردم به جانشین پیامبر در شوؤن مختلف زندگی خود مراجعه کنند، همان گونه که به پیغمبر مراجعه می کردند، پس بر خداوند متعال واجب است که او را نصب فرماید و بر مردم نیز واجب است آن امام را بشناسند؛ زیرا که پیروی کردن بدون معرفت و شناخت امکان ندارد.

2-دلیل نقلی    

 

روایات بسیاری که در حد تواتر است در این باره وارد شده که ما به خاطر رعایت اختصار به ذکر قسمتی از آنها که ثقة الاسلام محمد یعقوب کلینی در کتاب کافی آورده است، اکتفا میکنیم:

 

1- خبر صحیح از معاویةبن عمار است که: حضرت صادق علیه السلام درباره آیه مبارکه «و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها»1 و برای خداوند و برای خداوند نیکوترین نامهاست، پس او را با آنها بخوانید. فرمودند: بخدا قسم، ما آن اسماء حسنی(نیکوترین نامها) هستیم که خداوند هیچ عملی را از بندگان نمی پذیرد، مگر با شناخت و معرفت ما

اللهم عجل لولیک الفرج

اگر کسی اشکال کند که: علت برانگیختن پیامبر بااین مورد فرق میکند؛ زیرا که مردم در امور معاش و شوؤن زندگی مادی و جنبه های اخروی  و امور مربوط به معاد، به پیامبر نیازمندند تا از جانب خداوند قانونی برای آنان بیاورند و مطابق آن عمل نمایند و چون پیامبر آنچه مورد نیاز مردم است را برای آنان آورد و قواعد و احکامی برایشان بیان فرمود و مردم آنها را شناختند و عمل کردند، دیگر نیاز برطرف می شود و برای بیان فرمود و مردم آنها را شناختند و عمل کردند، دیگر نیاز برطرف میشود و برای بیان و آموزش قواعد و احکام دین وجود علما و کتابهای مربوطه بسنده است، پس وجود وصی و جانشین پیامبر لازم نیست!

 

در جواب میگویم: این اشکال به چند جهت نادرست است:

 

اول:پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قواعد را به طور کلی بیان فرموده و دستورات دین را به مقدار مورد نیاز عموم در آن زمان تشریح کرده است و این مطلب بریا کسانی که به احادیث پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کنند واضح است. بنابراین احتیاج مردم با آن مقدار از بیان برطرف نشده، بلکه پاره ای از مسائل حتی بر علماء و دانشمندان بزرگ پوشیده می ماند- تا چه رسد به دیگران- پس افراد بشر از وجود امام پیشوای معصوم ناگزیر هستند تا به او مراجعه کنند و مطالب مورد نیاز خویش را از او بیاموزند.

 

البته تردیدی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام احکام و علوم را به وصی خود سپرده که پس از آن حضرت علیه السلام، رهبری مردم را- از طرف خداوند- به عهده داشته است و هر امامی به امام بعد از خودش سپرده تا این که نوبت به امام زمان ما -عجل الله تعالی فرجه الشریف- رسیده است. باری، امامان علیهم السلام احکام الهی را که از پیامبر گرفته اند برای مردم بیان میکنند و آنان را با مبانی و مفاهیم دین مقدس آشنا می سازند.

 

همچنین تردیدی نیست که آن بیانگر احکام دین اگر معصوم نباشد، مردم به گفته های او اطمینان و اعتماد نخواهند کرد و هدف از برگزیدن او تحقق نخواهد یافت.

 

دوم: افراد انسان به خاطر وضع طبیعی که دارند و با توجه به هواها و خواسته های نفسانی شان، در نزاع و کشمکش و اختلاف واقع می شوند، این معنی را با وجدان احساس نموده و با چشم می بینیم، لذا مقتضای لطف خداوند است که برای از میان رفتن هرگونه نزاع و اختلاف، شخصی را تعیین نماید که حقایق و واقعیتها را کاملاً بداند، تا در هر زمان مردم به چنین شخصی رجوع کنند و در نزاعها و مرافعه ها از او کمک بگیرند و در نتیجه حق به حقدار برسد و عدالت الهی در میان مردم گسترش یابد.و آن شخص که خداوند او را برای رفع اختلاف و نزاع برگزیده، همان امام علی است که مردم وظیفه دارند از او پیروی کنند و در شوؤن مختلف خود به او مراجعه و بر او اعتماد نمایند.

 

اگر اشکال کنید که امامان علیهم السلام در زمان حضورشان جز بر مبنای قواعد ظاهری حکم نمی کردند و به عبارت دیگر: آنان روی قواعدی که علماء در زمان غیبتشان حکم میکنند؛ حکم می کردند. پس چگونه ادعا می شود که مقتضای لطف الهی تعیین و نصب امام است تا بر مبنای حق و واقعیتها حکم کند؟

 

میگویم: این روش بخاطر مانعی بود که از ناحیه مردم وجود داشت، چنان که مانع ظهور امام نیز از طرف مردم است. پس در این صورت هیچگونه اعتراضی بر آنان وارد نیست و به هیچ وجه نباید خیال کرد که این امر با لطف الهی متناقض است. دلیل بر این مدعی روایاتی است که از خود ایشان وارد شده و تصریح میکند که چنانچه ریاست و خلافت به طور کامل به آنان واگذار میشد و در تصرفات، دستشان باز می بود، به حکم آل داود حکم می کردند و احکام واقعی را برای مردم آشکار می ساختند. از جمله روایتی است که در اصول کافی از ابوعبیده حذاء آمده است که حضرت ابوعبدالله صادق علیه السلام فرمودند: ای ابو عبیده! هرگاه قائم آل محمد علیه السلام بپاخیزد، به حکم داوود و سلیمان علیهم السلام حکم میکند و از بینه و شاهد نخواهد پرسید.

 

سوم: اگر فرض کنیم تمام علما و دانشمندان به تمام احکام عمل کنند، بازهم وجود ایشان ما را از وجود امام بی نیاز نمی سازد، زیرا که آنان از سهو و اشتباه معصوم نیستند. پس در هر زمان از وجود شخص معصومی که از خطا و اشتباه محفوظ باشد ناگزیر هستیم. تا مرجع و پناه مردم بوده، حقایق احکام را برایشان بیان فرماید. و آن شخص معصوم هیچ کس جز امام نیست.

 

در این جا اگر کسی بگوید: نبودن امام با بودنش در حالی که از دیدگان مردم پنهان و غایب باشد چه فرق می کند؟ میگویم اولاً: نظر به اینکه مانع ظهور و آشکار بودن آن حضرت، ناشی از خود مردم است، این مطلب منافاتی با لطف خداوند ندارد.و دلیل نمی شود بر اینکه احتیاجی به وجود آن حضرت علیه السلام نیست، بلکه بر مردم واجب است که موانع ظهور را بر طرف سازند تا از نور مقدسش بهره مند شوند و از انواع علوم و معارفش استفاده کنند.

 

ثانیاً: غیبت آن حضرت در همه زمانها و از همه انسانهای مؤمن نیست، بلکه برای بسیاری از بزرگان مؤمنین اتفاق افتاده است که به خدمت حضرتش شرفیاب شده و به محضر مقدسش راه یافته اند. جریانات آنان در کتابهای علمای بزرگوار ما ضبط است.

 

ثالثاً: منافع وجود مبارک آن حضرت منحصر در بیان علوم نیست، بلکه همه آنچه از مبدأ و سرچشمه فیض الهی به مخلوقات میرسد، از برکات وجود او میباشد

 

2-دلیل نقلی    

 

روایات بسیاری که در حد تواتر است در این باره وارد شده که ما به خاطر رعایت اختصار به ذکر قسمتی از آنها که ثقة الاسلام محمد یعقوب کلینی در کتاب کافی آورده است، اکتفا میکنیم:

 

1- خبر صحیح از معاویةبن عمار است که: حضرت صادق علیه السلام درباره آیه مبارکه «و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها»1 و برای خداوند و برای خداوند نیکوترین نامهاست، پس او را با آنها بخوانید. فرمودند: بخدا قسم، ما آن اسماء حسنی(نیکوترین نامها) هستیم که خداوند هیچ عملی را از بندگان نمی پذیرد، مگر با شناخت و معرفت ما.2

 

میگویم: شاید تعبیر از امامان به اسماء به خاطر این باشد که آنان دلیل و راهنمای مردم به سوی خداوند هستند و نشانه های قدرت و جبروت الهی میباشند، همانطور که اسم نشانه ای است برای صاحب آن که بر او دلالت میکند؛ خدا داناست.

 

2- خبر صحیح از عبد صالح حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آمده است که فرمود: حجت خداوند بر خلقش تمام نمی گردد مگر به وسیله امامی که شناخته شود. 3

 

میگویم: اشاره حضرت به وجوب برپاکردن دلیل و حجت بر خداوند متعال است و شناخت خداوند ممکن نیست مگر به وجود امام علیه السلام، پس شناخت امام بر مردم واجب است و تعیین او بر خداوند لازم.

نظرات() 
http://preserti.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:19 ق.ظ

Very good information, With thanks!
prix de cialis only now cialis 20 mg low cost cialis 20mg cialis 20mg cialis coupons we like it cialis soft gel we choice cialis pfizer india link for you cialis price cialis dosage safe site to buy cialis online
http://digovint.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:26 ق.ظ

Really a lot of terrific facts!
does cialis cause gout rezeptfrei cialis apotheke click now buy cialis brand try it no rx cialis cialis en 24 hora cialis sicuro in linea tadalafil tablets cialis daily new zealand we recommend cialis best buy prescription doctor cialis
best place buy generic cialis online
شنبه 1 تیر 1398 08:45 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
prezzo cialis a buon mercato we like it cialis price buy cialis online nz cialis baratos compran uk cialis alternative how to buy cialis online usa wow cialis 20 generico cialis mexico buying cialis overnight prezzo di cialis in bulgaria
http://liaderptran.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:50 ق.ظ

You have made your point pretty well..
we like it safe cheap cialis cialis daily reviews buy online cialis 5mg cialis for daily use cialis prezzo al pubblico buy brand cialis cheap low cost cialis 20mg cialis efficacit how do cialis pills work 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://entader.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:50 ق.ظ

Very good data. Thanks a lot!
cialis 10 doctissimo cialis 20 mg cialis e hiv prices on cialis 10 mg cialis vs viagra enter site very cheap cialis buy name brand cialis on line tesco price cialis online prescriptions cialis cialis prices in england
Cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

Regards! An abundance of forum posts!

online prescriptions cialis cialis 5 mg schweiz cialis dosage amounts purchase once a day cialis cialis without a doctor's prescription canadian drugs generic cialis cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil get cheap cialis generico cialis mexico
http://docsditou.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:53 ق.ظ

Seriously tons of excellent info!
cialis professional yohimbe cialis rezeptfrei sterreich cialis generika only best offers 100mg cialis dosagem ideal cialis cialis et insomni cialis therapie achat cialis en europe acquisto online cialis cialis 5 mg scheda tecnica
http://lobhauhell.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:09 ق.ظ

Kudos! Lots of facts.

if a woman takes a mans cialis cialis from canada cialis for sale cialis tablets australia cialis lilly tadalafi dose size of cialis generic cialis in vietnam 200 cialis coupon cialis savings card achat cialis en itali
cialis from walmart
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

You actually revealed that exceptionally well.
what is cialis cialis pills price each precios cialis peru where to buy cialis in ontario cialis price thailand venta de cialis canada cialis prezzo di mercato walgreens price for cialis import cialis cialis 20 mg effectiveness
http://sablirou.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

Appreciate it! A lot of forum posts!

look here cialis cheap canada cialis 20mg cialis online holland cialis tadalafil online brand cialis nl cialis en mexico precio cialis per paypa cialis authentique suisse india cialis 100mg cost i recommend cialis generico
much cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:32 ق.ظ

Incredible tons of awesome tips.
compare prices cialis uk cialis prices generic cialis 20mg tablets buy cheap cialis in uk cialis daily precios de cialis generico cialis dose 30mg generic for cialis precios de cialis generico cialis generique 5 mg
the best choice cialis woman
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

With thanks, Valuable stuff.
safe site to buy cialis online dosagem ideal cialis cialis reviews click here take cialis cialis coupon viagra vs cialis cialis authentique suisse viagra cialis levitra generic cialis 20mg tablets cialis generico en mexico
http://wakiclock.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:55 ب.ظ

Excellent stuff. Thanks a lot.
cialis generic tadalafil buy no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho cialis soft tabs for sale generic cialis review uk compare prices cialis uk 200 cialis coupon cialis 5 effetti collaterali cialis canada on line generic cialis levitra
order cialis overnight
شنبه 25 خرداد 1398 09:52 ق.ظ

Awesome posts. Thank you!
cialis tablets australia tarif cialis france buy cialis online we choice free trial of cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg para diabeticos where do you buy cialis order cialis from india cialis patent expiration cialis soft tabs for sale
cialis prices at walmart
جمعه 24 خرداد 1398 07:59 ب.ظ

Very good info. Appreciate it.
cialis online napol cialis y deporte cialis super kamagra where to buy cialis in ontario cialis wir preise we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra only best offers 100mg cialis cialis pills in singapore cialis patent expiration
http://igilkor.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:18 ق.ظ

You actually expressed that exceptionally well!
cialis side effects cialis baratos compran uk we recommend cheapest cialis prescription doctor cialis generic low dose cialis cialis daily new zealand click here to buy cialis buy cialis online nz cialis daily reviews cialis venta a domicilio
buying cialis online from canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:10 ب.ظ

Seriously a lot of wonderful information!
enter site 20 mg cialis cost cialis 20mg can i take cialis and ecstasy india cialis 100mg cost cialis official site safe dosage for cialis generic cialis soft gels cialis side effects dangers ou acheter du cialis pas cher side effects of cialis
http://spicobof.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:39 ق.ظ

Cheers. Loads of forum posts!

cialis therapie cialis generico online cialis flussig cialis generico postepay cialis rezeptfrei 5 mg cialis coupon printable 200 cialis coupon how does cialis work venta de cialis canada side effects for cialis
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:56 ق.ظ

Amazing content, Regards!
cialis taglich cialis pills in singapore cialis free trial cialis 5mg buy cialis uk no prescription buy cheap cialis in uk prescription doctor cialis buy cialis online legal cialis 50 mg soft tab cialis professional yohimbe
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:45 ق.ظ

Great posts. Many thanks.
cialis canadian drugs acheter du cialis a geneve safe site to buy cialis online does cialis cause gout compare prices cialis uk cialis en 24 hora link for you cialis price acquisto online cialis costo in farmacia cialis 200 cialis coupon
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:44 ب.ظ

Thanks a lot! Terrific information!
cialis y deporte cialis pills in singapore cialis 20 mg cost link for you cialis price cialis 20 mg cut in half buy generic cialis when will generic cialis be available cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets australia buying cialis overnight
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Amazing a good deal of useful advice.
buy cheap cialis in uk buy online cialis 5mg cialis generico lilly price cialis wal mart pharmacy how to buy cialis online usa buy generic cialis generic cialis at walmart effetti del cialis buy generic cialis chinese cialis 50 mg
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Wonderful knowledge. Appreciate it!
generic cialis at the pharmacy cialis 30 day trial coupon cialis generisches kanada we use it cialis online store cialis patent expiration warnings for cialis cialis great britain cialis taglich cialis professional from usa only best offers cialis use
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

This is nicely expressed! !
generic cialis pro cialis sicuro in linea where to buy cialis in ontario low dose cialis blood pressure cialis en 24 hora cialis online deutschland does cialis cause gout cialis canada on line cialis australia org buy cialis online
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Whoa loads of excellent tips.
dosagem ideal cialis cialis online nederland cialis 200 dollar savings card prices for cialis 50mg cialis generico online cialis lilly tadalafi cialis pills price each safe dosage for cialis canadian discount cialis buying brand cialis online
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ

With thanks. Ample knowledge.

price cialis wal mart pharmacy we recommend cheapest cialis cialis arginine interactio cialis manufacturer coupon cialis alternative get cheap cialis tesco price cialis are there generic cialis legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

Cheers, I like this.
cialis 5 mg cialis for bph trusted tabled cialis softabs cialis purchasing purchase once a day cialis buy cialis uk no prescription cialis diario compra cialis generic availability cost of cialis per pill cialis wir preise
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Regards! Numerous data!

cialis therapie cialis pills in singapore cialis online napol the best choice cialis woman calis cialis en 24 hora cialis cipla best buy cialis 5 mg warnings for cialis cialis sale online
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 09:20 ق.ظ

You said it adequately..
cialis australia org cialis generique click here to buy cialis how do cialis pills work cialis soft tabs for sale buy cialis uk no prescription cialis 10mg prix pharmaci cialis baratos compran uk tadalafil 20mg buy cialis online cheapest
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Thanks. Ample facts.

cialis mit grapefruitsaft opinioni cialis generico cialis 5 mg schweiz cialis price in bangalore cialis cipla best buy cialis online holland cialis 5 mg schweiz sialis cialis herbs wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  مطالب سایت در چه سطحی است ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :