تبلیغات
درد دل با امام زمان - راز طول عمر امام زمان(عج )

درد دل با امام زمان

چیست این دلشوره های بیكران ** پشت كاشی های سبز جمكران ** كشتی امید در گل تا به كی ؟** بانگ اللهم عجل تا به كی ؟ ** تا به كی

جمعه 13 شهریور 1388

راز طول عمر امام زمان(عج )

نویسنده: گوهر بی بی آروین   

راز طول عمر امام زمان(عج )

منبع:   «چشم به راه مهدى  (عج )»

پرسشى كه از دیر باز در این باره مطرح بوده و ذهنها را به خود مشغول داشته است و در این زمان نیز گاهى رخ مى نماید, این است كه راز عمر طولانى آن حضرت چیست؟ آیا این امر در راستاى قوانین طبیعى عالم است, یا جنبه غیبى و اعجازى دارد؟

آیا امكان دارد از نظر ظاهرى, فردى در این عالم, عمرى طولانى را سپرى كند و شاداب و با طراوت باقى بماند؟ اصولاً چه مى شد اگر امام زمان(ع) در ظرف زمانى ظهورش به دنیا مى آمد و در همان زمان, سیاست خود را به انجام مى رسانید.

براى رسیدن به پاسخ این پرسش, توجه به چند اصل كلى لازم است:

1. طول عمر, از شاخه هاى مسائله عمومى ترى به نام (حیات) است. حقیقت و ماهیّت حیات, هنوز بر بشر مجهول است و شاید بشر, هیچ گاه هم از این راز سر در نیاورد.

بشرى كه این اندازه ناتوان است و موضوع حیات را درست نمى شناسد و از ویژگیهاى آن, آگاهى كامل و همه جانبه ندارد, چگونه مى خواهد مسائله طول عمر و استبعاد آن را مطرح سازد و به دیده تردید به آن بنگرد؟

2. اگر پیرى را عارض بر حیات بدانیم و یا آن را قانونى طبیعى بشناسیم كه بر بافت واندام موجودات زنده, از درون, عامل نیستى را نهفته دارد و به مرور زمان, موجود زنده را خواه ناخواه, به مرحله فرسودگى و مرگ مى رساند, باز معنایش آن نیست كه این پدیده, قابل انعطاف پذیرى و در نتیجه تائخیر نباشد. بر همین اساس, دانش بشرى, گامهاى مؤثرى درباره درمان پیرى برداشته و هنوز هم براین مهم پاى مى فشرد و رشته هاى تخصصى براى این مسائله به وجود آورده است.

در اواخر قرن نوزدهم, براثر پیشرفتهاى علمى, امید به زندگى طولانى تر رونق بیشترى یافت و شاید در آینده نه چندان دور, این رؤیاى شیرین به واقعیت بپیوندد .

در مجموع, دانش بشرى در زمینه عقب انداختن پیرى, موفقیتهاى چشمگیرى به دست آورده و از رابطه تغذیه و پیرى تجربه هاى جدیدى كشف كرده و ارتباط تنگاتنگى بین اسرار تغذیه در مقابله با پیرى و فرسودگى ارائه داده است.

در پرتو آنچه اشارت شد,مى توان گفت: درباره عمر طولانى مهدى موعود(ع) هیچ گونه شگفتى باقى نمى ماند و امكان علمى و نظرى آن, جاى تردید ندارد او, با دانش خدادادى, بر اسرار خوراكیها, آگاهى دارد و بعدى ندارد كه با استفاده از روشهاى طبیعى و علمى, بتواند مدتى دراز در این دنیا بماند و آثار فرسودگى و پیرى, در وى پدیدار نگردد.

3. اصولاً, وجود استثناها در هرامرى, ازجمله امور طبیعى این عالم, مسائله اى ست روشن و انكار ناپذیر. گیاهان, درختان, جاندارانى كه در دامن طبیعت پرورده مى شوند واز سابقه كهن و زیستى طولانى برخوردارند, كم نیستند. چه استبعادى دارد كه در عالم انسانى هم, براى نگهدارى یك انسان و حجت خدا, به عنوان ذخیره و پشتوانه اجراى عدالت و نفى و طرد ظلم و ظالمان, قائل به استثنا شویم و او را موجودى فراتر از عوامل طبیعى و اسباب و علل ظاهرى بدانیم كه قوانین طبیعت, دربرابرش انعطاف پذیرى دارند واو برآنها تفوق و برترى. این امرى است ممكن, گرچه عادى و معمولى نباشد.به گفته علامه طباطبائى:

(نوع زندگى امام غائب را به طریق خرق عادت[ مى توان پذیرفت]. البته خرق عادت, غیر از محال است و از راه علم, هرگز نمى توان خرق عادت را نفى كرد. زیرا هرگز نمى توان اثبات كرد كه اسباب و عواملى كه در جهان كار مى كنند, تنها همانها هستند كه ماآنها رادیده ایم و مى شناسیم و دیگر اسبابى كه ما از آنها خبر نداریم یا آثار و اعمال آنها را ندیده ایم, یا نفهمیده ایم, وجود ندارد; از این روى, ممكن است در فردى و یا افرادى از بشر, اسباب و عواملى به وجود آید كه عمرى بسیار طولانى, هزار یا چندین هزار ساله براى ایشان تائمین نماید.)  .( سوره (عنكبوت), آیه 14)

  از دیدگاه تاریخى, معمّرین و دراز عمران فراوانى با نام و نشان بوده اند كه هر یك چند برابر افراد معمولى زمان خویش, زیسته اند. روشن ترین و در عین حال, مستند ترین آن, حضرت نوح(ع) است. قرآن تصریح مى كند كه 950 سال فقط پیامبر بوده است   و حتماً عمر وى بیش از این بوده است. داستان خضر پیامبر نیز, مصداقى دیگر از این اصل كلى است.

با توجه به این نمونه هاست كه مى توان برخوردارى حجت خدا را از عمرى طولانى پذیرفت و دلیل امكان آن را وجود انسانهاى دراز عمر در تاریخ دانست كه تا هزاران سال گفته شده است.

5. از همه اینها گذشته, اگر از زاویه ایمان به غیب, به این پدیده بنگریم, پاسخ همه اعتراضها و اشكالها داده مى شود و نیازى به فلسفه بافى و ارائه شواهد دیگر نیست.

تاثیرگذارى علل و عوامل طبیعى, به دست خداوند است: (لامؤثر فى الوجود الاّ الله).

و اوست كه اگر بخواهد شیشه را در بغل سنگ نگه مى دارد, چگونه از حفاظت وجود نازنین حجت خدا و ذخیره عالم آفرینش ناتوان است.

كریمى كه جهان پاینده داردتواند حجتى را زنده دارد به گفته شیخ طوسى:

(براساس آیه شریفه: (یمحوالله مایشاء ویثبت وعنده ام الكتاب) هر آنى كه مصلحت در تائخیر, تا زمان دیگر باشد, تداوم عمر آن حضرت, ضرورت مى یابد و این امر, تاآخرین زمان لازم, ادامه دارد و راز و رمز آن, به دست كسى است كه مفاتیح غیب و ام الكتاب در نزداوست.( سوره (رعد), آیه 39 ))

پروردگارى كه درباره حضرت یونس پیامبر, به هنگامى كه در شكم ماهى قرار داشت , میفرماید:

(ولولا انه كان من المسبحین للبث فى بطنه الى یوم یبعثون)( سوره (صافات), آیه 144  ).

پس اگر نه از تسبیح گویان مى بود, تا روز قیامت در شكم ماهى مى ماند.

مى تواند براساس قدرت و مشیت مطلقه اش, مقدمات و عوامل زنده ماندن امام زمان(ع) را در این عالم آماده سازد و او را تا روز معیّن و معلومى نگه دارد.

براساس این اصل, طول عمر امام عصر(ع), در باور مسلمانان جنبه اعجاز دارد. و قانون معجزه, حاكم بر قوانین طبیعى در این عالم است و نمونه هاى فراوان دارد:

* دریا براى موسى شكافته مى شود((سوره بقره), آیه 50 ).

* آتش برابراهیم سردوسلامت مى گردد(سوره (انبیاء), آیه 69 ).

* در مورد حضرت عیسى, كار بر رومیان مشتبه مى گردد و مى پندارند كه وى را دستگیر كردند كه چنان نبوده است(سوره (نساء), آیه 157 ).

* پیامبر اسلام(ص) از میان حلقه محاصره قریشیان كه ساعتها در كمین او بوده اند, بیرون مى رود(  سوره (انفال), آیه 30 ).

هر یك از این موارد و نمونه هاى دیگر, نشانگر تعطیل شدن یكى از قانونهاى طبیعى است كه به قدرت و لطف خداوند رخ داده است. پاسدارى از حجت خدا در مدتى طولانى نیز, از مصادیق همین اصل كلى و باور ایمانى است.

بنابراین طول عمر آن حضرت استبعادى ندارد و با دلایل طبیعى و مادى و غیبى و معنوى قابل پذیرش و اثبات است.

اما این كه چرا آن حضرت, در ظرف زمانى ظهور, به دنیا نیامد و ایفاى نقش نكرد.

اولاً, در باور ما مسلمانان, بویژه شیعیان, زمین, هیچ گاه خالى از حجت نیست, چه آشكار و چه پنهان . همواره باید آسیاى وجود بر قطب و مدار امام و حجت بچرخد.

اگر امام زمان(ع), در آن عصر به دنیا نیامده بود و بعد قدم به دنیا مى گذاشت, در این فترت, زمین بى حجت و امام مى ماند و این با ادله قاطع و باور ما مسلمانان سازگار نیست .

ثانیاً, شخصى كه مى خواهد دنیا را متحول سازد و دست به اصلاحى همه جانبه و فراگیر بزند, عدل را بگستراند و ظلم و ستم را در همه اَشكال و انواع آن, بر چیند, تمدّن بشرى را كه بر اساس زر و زورو تزویر بنا گردیده ویران سازد و تمدنى همه جانبه و براساس ارزشهاى الهى و معنوى ایجاد كند, باید داراى عِدّه و عُدّه فراوان باشد, با ابزار مدرن و پیشرفته آشنا باشد, فراز و فرود تمدنها را بشناسد و بالآخره, از علل سقوط و صعود ملتها تجربه بیندوزد, تا بتواند حركتى اساسى و بنیادى را آغاز و رهبرى كند و موانع را از سر راه بشر بردارد.

این امر ممكن نیست مگر از كسى كه طلوع و غروب تمدنها را دیده و با كوله بارى از تجربه و شناخت به میدان آمده باشد.

بدین سان, امام زمان(ع) در دوران طولانى غیبت, راههاى ایجاد جامعه صالح را در مقایسه با دنیاى فاسد, پایه گذارى مى كند و با آگاهى و اقتدار و در زمانى مناسب به اذن خدا, ظهور مى كند و بر همه تاكتیكها و روشهاى دنیاى بشرى محیط است و راه مقابله با آن را به درستى مى شناسد و این مسائله, در دوران طولانى امامت و غیبت, تا ظهور, براى آن حضرت, ممكن مى گردد. غیبت و طول عمر, باعث مى شود

كه آن رهبر ذخیره شده, به گونه اى نیكوتر و فراگیرتر رهبرى خویش را آغاز كند.

لازمه انقلابى آن چنان بزرگ و عمیق, موقعیت روحى ویژه اى است كه رهبر مكتبى از آن باید برخوردار باشد. مقدار توانایى روحى, بستگى دارد به نشیب و فرازها و دگرگونیهایى كه آن رهبر به خود دیده است. مهدى(ع), در دل تاریخ فرو رفته و از موقعیت امامت و برترى خویش بر تاریخ پرتو افكنده, با آزمودگى و تجربه اى كه در این مدت طولانى كسب كرده است, توانایى دگرگونى اساسى جهان را خواهد داشت و به اصلاح همه جانبه دست خواهد زد.               ان شاءاللّه.

نظرات() 
How much can you grow from stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
This text is priceless. When can I find out more?
foot pain bottom of feet
شنبه 17 تیر 1396 03:59 ق.ظ
Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in web explorer, could check this?
IE still is the market chief and a huge element of
people will leave out your magnificent writing due to this problem.
foot pain bottom of feet
شنبه 17 تیر 1396 03:55 ق.ظ
Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in web explorer, could check this?
IE still is the market chief and a huge element of
people will leave out your magnificent writing due to this problem.
http://bryan8booker41.snack.ws
جمعه 29 اردیبهشت 1396 12:59 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I've shared your web site in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  مطالب سایت در چه سطحی است ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :