تبلیغات
درد دل با امام زمان - غربت و اقسام آن

درد دل با امام زمان

چیست این دلشوره های بیكران ** پشت كاشی های سبز جمكران ** كشتی امید در گل تا به كی ؟** بانگ اللهم عجل تا به كی ؟ ** تا به كی

پنجشنبه 22 مرداد 1388

غربت و اقسام آن

نویسنده: گوهر بی بی آروین   طبقه بندی: غربت و اقسام آن، 

  

غربت و اقسام آن  

یكی از جهات غربت امام(ع)، از ناحیة شیعیان و دوستان را می‌توان عدم شناخت راستین شیعیان از حقیقت باطنی و ولایت الهی ایشان دانست. متأسفانه باید اعتراف نمود شناخت شیعیان از آن حضرت، غالباً در حدّ یك شناخت تاریخی و شناسنامه‌ای و آن هم به صورت ناقصِ آن می باشد .
دلایل غیبت امام زمان(ع) دو وجه دارد: وجه اول غیبت، غیبت جسمانی و یا عنوانی حضرت، و وجه دوم غیبت، غربت امام زمان (ع) است.
یك معنای غیبت این است كه حضرت حق، سیزده معصوم را در اختیار عوام و خواص قرار داد، امّا معصوم چهاردهم را از چشم عموم پنهان نمود و امكان دیدار را تنها در اختیار كسانی قرار داد كه توفیق رفع حجاب از دیدگان باطن خود را به دست آورند. لذا معنای نخست غیبت، حجابی است كه روی چشم‌هایی كشیده می‌شود كه لیاقت دیدن خوبی‌ها را ندارند:
گفتم كه روی خوبت از من چرا نهان است
گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است
گفتم فراق تا كی؟ گفتا كه تا تو هستی
گفتم كه نفس همین است، گفتا جواب همان است

اما غیبت متأسفانه وجه دیگری هم دارد و آن غربت امام عصر(ع) است. غربت در لغت به معنای دوری و بُعد مسافت و در عرف، به معنای ناخشنودی، و نارضایتی و عدم قرابت است.

·    اقسام غربت

گاهی اوقات، غربت در مكان رخ می‌دهد؛ یعنی مكان، مورد پسندِ امام(ع) نیست و آقا بقیّة‌الله(ع) در آن مكان، غریب هستند. همچنانكه خودِ آن حضرت، در فرازی از توقیع مباركشان به شیخ مفید(ره) به غربت مكانی خود چنین اشاره فرموده‌اند:

اگرچه هم اكنون در مكانی دور از جایگاه ستمگران سكنا گزیده‌ام؛ كه خداوند صلاح ما و شیعیان مؤمن ما را تا وقتی كه حكومت دنیا به دست تبهكاران است، در دوری گزیدن به ما نمایانده است.1

گاهی از اوقات نیز غربت در زمان است. یعنی زمان و زمانه در خور شأن آقا بقیّة‌الله(ع) نیست، همچنان‌كه در روایتی می‌فرمایند:

زمانه از گذشته سخت‌تر و دشوارتر شده است.2

گاهی هم غربت حضرت در ارتباط با شیعیان و دوستان ایشان است. این غربت از ناحیة شیعیان و دوستان ایشان، خود دارای چند جهت است:

1. نشناختن راستین امام(ع)
یكی از جهات غربت امام(ع)، از ناحیة شیعیان و دوستان را می‌توان عدم شناخت راستین شیعیان از حقیقت باطنی و ولایت الهی ایشان دانست.

متأسفانه باید اعتراف نمود شناخت شیعیان از آن حضرت، غالباً در حدّ یك شناخت تاریخی و شناسنامه‌ای و آن هم به صورت ناقصِ آن كه البته این جنبة شناخت از امام(ع) را می‌توان وجه مشترك شناخت دشمنان امام(ع) با دوستان ایشان داشت، و چه بسا شناخت دشمنان امام(ع) بسیار كامل‌تر از شناخت دوستان ایشان از جنبة تاریخی و شناسنامه‌ای ایشان باشد. معروف است كه در سازمان‌های امنیتی غربی پرونده‌ای از امام زمان(ع) وجود دارد كه همة اطلاعات تاریخی و شناسنامه‌ای آن حضرت را شامل می‌شود و تنها عكس آن حضرت ضمیمة پرونده نیست. اصل این داستان، اگر هم ساختگی باشد؛ چیزی از اصل این ادعا كه اطلاعات دشمنان اسلام از امام زمان(ع) در خیلی از جهات كامل‌تر از اطلاعات ناقص بعضی از دوستان و شیعیان آن حضرت(ع) است، كم نمی‌كند. ممكن است برخی بپرسند چه حجتی برای این سخن خود دارید؟ در پاسخ خواهیم گفت كه هر شیعة آشنا به تاریخ اسلام به خوبی می‌داند كه حاكمان و خلفای جور اموی و عباسی نیز  امامان عصر خویش را می‌شناختند، اما این شناخت، موجبات نجات آنها را فراهم نكرد، بلكه بر اساس روایت مشهور نبی(ص) كه اهل سنت و شیعه آن را نقل كرده‌اند:

من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیّة؛3
كسی كه بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ جاهلیّت مرده است4

بنابراین، همة این جنایتكاران به مرگ جاهلی مرده‌اند. جالب است بدانیم منظور از جاهلیّت در این روایت، كفر و ضلالت قبل از اسلام است. بنابراین مطابق این حدیث، اگر مسلمانی، یعنی كسی كه توحید و نبوّت و قرآن و قیامت و دیگر مبانی دین را پذیرفته و به واجبات دین، اهتمام نموده است بمیرد، ولی در آن حال، امام معصوم زمان خویش را نشناخته باشد، او نامسلمان مرده است و دین او همان كفر و ضلالتِ  مشركان قبل از اسلام تلقی خواهد شد و از اسلام، توحید، نبوّت، تقوی و عبادت خود نفعی نخواهد برد. لفظ جاهلیّت در این نقل از حدیث توصیف روشن‌تری یافته است. راوی می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا رسول خدا(ص) فرموده‌اند:

من مات و لا یعرف إمامه مات میتةً جاهلیّةً؟

فرمودند: آری. عرض كردم: این جاهلیّت به معنی جاهلیّت ایام نادانی قبل از اسلام است یا منظور، جاهلیّتِ عدم آشنایی با امام می‌باشد؟ به تعبیر صریح‌تر، یعنی آیا جاهلیّت چنین كسی در همة زمینه‌ها، و مطلق بوده و یا در محدودة خاص امامت است و به دیگر محدوده‌های دین لطمه نمی‌زند؟

امام صادق (ع) فرمودند:
جاهلیّة كفرٍ و نفاقٍ و ضلالٍ.4
جاهلیّت او از سنخ جاهلیّت كفار، منافقان و گمراهان است.

 یعنی جاهلیت چنین كسی، مطلق است و لذا گمراهی از امامت، مساوی با گمراهی در تمامی مبانی دین خواهد بود.

علامة امینی(ره) صاحب كتاب گران‌سنگ الغدیر می‌فرمودند: «در سفری به سوریه، دانشمندان آن دیار، به ملاقات من آمدند. در مجلسی از بزرگان اهل سنّت آن منطقه، یكی از آنان به من رو كرد و گفت: آیا در اسلام جز ولایت و امامت، اصلی دیگر وجود ندارد كه تو فقط دربارة ولایت و غدیر و مفاهیم مربوطه می‌نویسی؟ آیا اسلام، توحید ندارد، معاد ندارد، نبوّت، قرآن، اخلاق و احكام ندارد؟ من هر چه فكر كردم كه به این فرد سنّی در مجمعی از اهل سنّت چه جوابی بدهم كه دندان‌شكن باشد، چیزی به ذهنم نیامد. قلباً به حضرت امیرالمؤمنین(ع) متوسّل شدم كه من در این جمع، زبان شما اهل‌بیت‌ هستم، مرا یاری دهید تا بتوانم از منطق شما دفاع كنم. به عنایت مولا به ذهنم رسید كه به این حدیث شریف استناد كنم. لذا روایت: «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتّةً جاهلیه را خواندم» مدارك آن را بیان كرده، معنای آن را توضیح دادم و گفتم: این كار كه فقط از ولایت می‌گویم و می‌نویسم، سلیقة من نیست، بلكه فرمایش رسول خدا(ص) در این حدیث است كه كسی كه ولایت ندارد، از توحید، نبوت، معاد، قرآن و احكام بهره‌ای نمی‌برد. آنها در مقابل این استدلال من ساكت شدند».5

فردی از امام صادق(ع) پرسید: آیا كسی كه به ائمّة قبل، معرفت داشته باشد و فقط امام زمان خویش را نشناسد، مؤمن است؟ فرمودند: خیر!6
و باز از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

 كسی كه به امامت پدران من اقرار نموده، امامت فرزندان معصوم مرا نیز بپذیرد، ولی مهدی را كه از فرزندان من خواهد بود انكار كند، مانند كسی است كه نبوت جمیع انبیا را پذیرفته، نبوت پیامبر اكرم (ص) را انكار نماید.7

رسول‌اكرم(ص) نیز فرمودند:
كسی كه در ایام غیبت مهدی از فرزندان من، او را انكار نماید و بمیرد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. 8
این در حالی است كه سفارش خدای سبحان به مؤمنان این است كه مسلمان بمیرید. لذا در آیة 102 سورة مباركة آل عمران می‌فرماید:
یا أیّها الّذین ءآمنوا اتّقوالله حقّ تقاته، و لا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون.
ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، از خدا آن گونه كه حقّ پروا كردن از اوست پروا كنید؛ و زینهار جز مسلمان نمیرید.

در آیة 132 سورة مباركه بقره نیز می‌فرماید:
و وصّی بها إبراهیم بنیه و یعقوب یا بنیّ إنّ الله اصطفی لكم الدّین فلا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون.
ابراهیم و یعقوب، فرزندانشان را به آئین الهی سفارش كردند و گفتند فرزندان من، خدا دین اسلام را برای شما برگزید، پس تلاش كنید مسلمان بمیرید.

از آنجا كه مرگ، عصارة زندگی است و هركس آن‌گونه می‌میرد كه زندگی كرده است، لذا اگر مرگ كسی جاهلی باشد، معلوم می‌شود زندگی او نیز جاهلانه بوده است. چون ممكن نیست كسی زندگی عاقلانه داشته باشد، ولی به مرگ جاهلیّت بمیرد. بنابراین اگر كسی امام زمانش را نشناسد، نه تنها مرگش جاهلی خواهد بود، بلكه حیات او نیز، حیاتی جاهلانه خواهد است. اگر كسی امام زمانش را درست بشناسد، خواهد فهمید تمام كارها در دست او كه مظهر « هو قائمٌ علی كلّ نفسٍ بما كسبت؛ كسی كه بر هر شخصی بدانچه كرده است، مراقب است»9می‌باشد. در نتیجه از زندگی و حیات جاهلی رهیده، به حیات معقول رسیده و منتظر واقعی آن حضرت می‌گردد.

البته همان‌طور كه اشاره شد، منظور از شناخت امام زمان(ع)، تنها شناخت شناسنامه‌ای و تاریخی آن حضرت نیست كه انسان بداند نامش چیست، فرزند كیست، در چه عصری زندگی می‌كرده و ... بلكه مراد از شناخت امامت، اعتقاد به ولایت و معرفت به شخصیت امام است و افزون بر اعتقاد و معرفت، اطاعت نیز لازم است.10 در غیر این صورت، همان‌طور كه اشاره شد، همة طاغوت‌های جنایتكاری كه امامان معصوم(ع) را مظلومانه به شهادت رساندند، بیش از هر كس دیگری امامان عصر خویش را می‌شناختند.

طبق آیات قرآن كریم و روایات اسلامی، شناخت حقیقی امام زمان(عج) شرط قبولی ایمان، تهذیب اعمال و ضامن برخورداری از هدایت الهی و حیات معقول هر انسان مسلمان و مؤمن است. لذا یكی از وظایف شیعیان و عاشقان منتظر در عصر غیبت، خواندن دعاهایی است كه از طریق اهل بیت و ناحیة مقدّسة آن حضرت وارد شده است. از جمله دعایی كه امام صادق(ع) آنرا به زراره تعلیم نمودند. زراره می‌گوید:

«شنیدم حضرت امام صادق(ع) می‌فرمود: بر آن جوان پیش از قیامش غیبتی خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: می‌ترسد ـ و به شكمش اشاره كرد (كنایه از كشته شدن) ـ پس امام فرمود: ای زراره! اوست منتظر و اوست كه در ولادتش شك می‌كنند، بعضی می‌گویند پدرش بدون بازمانده از دنیا رفت، بعضی از آنها می‌گویند در حالی كه در شكم مادر بود، پدرش فوت كرد و بعضی می‌گویند دو سال پیش از فوت پدرش متولد شد و اوست منتظر، مگر اینكه خداوند دوست دارد كه شیعه را امتحان كند. پس در آن هنگام است كه تشكیك و توهّم اهل باطل آغاز می‌شود. ای زراره! اگر آن زمان را درك كردی، این دعا را بخوان:

اللهّم عرّفنی نفسك فإنّك إن لم تعرّفنی نفسك لم أعرف نبیك، اللهّمّ عرّفنی رسولك فإنّك ان لم تعرفنی رسولك لم أعرف حجتّك، اللّهمّ عرّفنی حجّتك فأنّك إن لم تعرّفنی حجتّك ظللت عن دینی.11
بارخدایا! تو مرا به خود بشناسان، كه اگر خودت را به من نشناسانی، پیغمبرت را نخواهم شناخت. بار خدایا! تو رسولت را به من بشناسان، كه اگر رسول خود را به من نشناسانی، حجّتت را نخواهم شناخت، پروردگارا! حجّت خودت را به من بشناسان كه اگر حجّتت را به من نشناسانی، از دین خود گمراه خواهم شد.11

مضمون این دعای شریف به خوبی نشان می‌دهد كه، اولاً معرفت امام(ع) درطول معرفت پیامبر(ص) و معرفت خدای متعال است نه در عرض آن، لذا معرفت شایسته‌ امام(ع) بدون معرفت و درك درست از خداوند و پیامبر (ص) قابل حصول نخواهد بود.

ثانیاً، اگر كسی حجت زمان خود را نشناسد، از دین خود گمراه خواهد شد، و جاهلیّت او، جاهلیّت كامل یعنی جاهلیّت قبل از ظهور اسلام خواهد بود هر چند این شخص به توحید و معاد ایمان داشته باشد. لذا ایمان به توحید و نبوت این شخص، زمانی وی را از جاهلیت خارج خواهد ساخت كه مقدمة ایمان به امام زمان خودش واقع گردد.

2. موالات بدون برائت
اما وجه دیگر غربت امام زمان(ع) در بین شیعیان و دوستانشان را می‌توان «موالات بدون برائت» شیعیان برشمرد. یعنی در عین اینكه، آنان امام زمان(ع) را دوست دارند، ولی نسبت به دشمنان ایشان ـ كفار، مشركان و مستكبران زمان خود ـ بغض و كینه‌ای ندارند. از نتایج این موالات بدون برائت و تولّی بدون تبری یكی این است كه از طرفی به مبارزات حق‌جویانة مردم مستضعف و مظلوم جهان از جمله مبارزات مسلمانان با نظام استكبار و صهیونیست جهانی بی‌تفاوت و بی موضع هستند و متأسفانه حتی در برخی اوقات، انتقاداتی هم در خصوص اصل این مبارزات می‌كنند كه این بیانات ایشان در نهایت، منجر به شادی دشمن مشترك همة مسلمانان می‌گردد یا از سوی دیگر شاهدیم مسلمانان جذب فرهنگ، ادب و ارزش‌های كفار می‌شوند، به طوری‌كه با تقلید از الگوهای مبتنی بر فرهنگ و مدنیت غربی، شكل مناسبات و معاملات و شیوة زندگی فردی و اجتماعی خود را متناسب با مظاهر فرهنگ و تمدن اومانیستی غرب سامان‌دهی می‌كنند؛ در حالی كه می‌دانیم فرهنگ و تمدن انسان مدار غرب كه مبتنی بر انانیت و نفسانیت و تحول خود بنیاد و جزئی بشر است مصداق بارز فرهنگ الحادی و كفر‌آمیز می‌باشد كه در تضاد با نوع نگرش
دین محور و ولایت مدار شیعی و اسلامی قرار دارد. به تعبیر یكی از صاحب‌نظران:

«هر عالمی رنگ و بویی دارد كه اهلش آن را می‌شناسند.» آنكه در عالم دینی سیر می‌كند، سیر در عبودیت دارد و آنكه  در عالم غربی است سیر در انانیت، چنان‌كه در مبادی آن، انسان با مراجعه به خود و روی‌گردانی از مبدأ آسمانی، خودكامی پیشه ساخت، از این‌رو در این عالم همه چیز بوی انانیت دارد، چنان‌كه فرهنگ و ادب غرب و حاصل و محصول آن همین را فریاد می‌كند. در این دیار انسان مؤدب به ادب بندگی نیست، ادب عصیان دارد، ادبیاتش هم، چون موسیقی و معماری‌اش اناالحق فرعونی سر می‌دهد، كبر می‌ورزد و با طغیان‌گری در برابر فرمان حق می‌ایستد و هل‌من‌مبارز می‌طلبد. در عالم دینی همه چیز رنگ و بوی عبودیت دارد. آنكه در عالم دینی سیر می‌كند خانه‌اش بی هیچ عبارت و جمله‌ای «عبد بودن» او را منعكس می‌سازد. نیازی به جار زدن و اعلام رسانه‌ای و شعارنویسی ندارد. همة شهر و بازارش هم بوی «انا العبد» و «انت المولا» می‌دهد.

دروازة ورود به عالم دین، «عبودیت» و دروازة ورود به عالم غربی «انانیت» است، خروج از عالم غربی هم ممكن نیست مگر آنكه مهاجر الی‌الله از دروازة «نفی خود» بگذرد، در حقیقت شیشة عمر این غول «نفی خود» است.12

نظرات() 
foot pain and swelling
یکشنبه 4 تیر 1396 10:51 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work on. You've performed
an impressive task and our entire group shall be thankful
to you.
holtcjzadfuzmf.soup.io
چهارشنبه 3 خرداد 1396 04:13 ق.ظ
Hello! I've been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas!
Just wanted to tell you keep up the fantastic job!
مصطفی
پنجشنبه 22 مرداد 1388 11:08 ق.ظ
سلام دوست عزیز


شما را دعوت به دیدن بزرگترین وبه روزترین وبلاگ فارسی زبانان می کنم

با pagerank(3)

این وبلاگ همیشه با موضوعات متفاوت آپ می شود شما می توانید خودتان بیاید وببینید


* جدید ترین فیلم های روز دنیا
*جدید ترین دانلود ها
*جدید ترین موزیک
*جدید ترین مدل لباس بانوان و آقایان
* جدید ترین برنامه های موبایل
* جدید ترین عکس های داغ و جنجالی

*و بسیاری دیگر از مطالب شما می توانید خودتان بیاید ببینید

شما دوستان می توانید برای دسترسی به تمام پست های وب ما از این آدرس استفاده کنید

http://online-1.blogfa.com/posts

منتظر حضور سبز شما هستیم


لطفا نظر یادتان نرود

با تشکر مدیر وبلاگ : http://online-1.blogfa.com
پاسخ گوهر بی بی آروین : خسته نباشید
نوید
پنجشنبه 22 مرداد 1388 11:06 ق.ظ
بهترین و جدیدترین فیلم ها
زیبا ترین موزیک ها
قشنگ ترین عکس ها و والپیپرها
نرم افزارهای جدید
دانلود رایگان بازی
و کلی چیزای دیگه در www.yekdoone.tk

www.yekdoone.mihanblog.com
اماده ی تبادل لینک!!!
پاسخ گوهر بی بی آروین : ممنون که به ما هم سر زدین
محمد
پنجشنبه 22 مرداد 1388 11:01 ق.ظ
سلام دوست عزیز

بیا تو فقط دانلود کن

فتو شاپ آنلاین هم راه اندازی شد.

بلاگوو.آر

www.blogoo.ir
پاسخ گوهر بی بی آروین : با تشکر از نظرتون
پنجشنبه 22 مرداد 1388 11:00 ق.ظ

سلام دوست خوبم
****************************
درمورد پیامی كه میهن بلاگ براتون فرستاده :
مواظب باشید كه داره سوء استفاده میشه . گروه میهن بلاك پسورد شمارو می خواد چكار ؟؟؟؟؟
در صورتی كه داره خودش !!!!!!!!!
نام كاربری و پسوردتونو به هیچكس ندید می خوان هك كنند.
مواظب باشید.........................
این كلاه برداری مراقب باش.
****************************
وبلاگ جالبی داری تبریك میگم.

اگه وقت كردی به وبلاگ منم یه سری بزن!

http://monji-alam.mihanblog.com
Mihanblog
پنجشنبه 22 مرداد 1388 10:52 ق.ظ
میهن بلاگ :


شما جزو نفرات برنده مسابقه 20 وبلاگ برتر هفته شدین

جایزه شما 2 عدد دامین هست یک دامین .com و یک دامین .IR هست که کاملا رایگان به شما تعلق میگیرد
و شما باید مراحل زیر را دنبال بفرمایید :


1.ابتدا به ایمیل ادرس اپراتور میهن بلاگ یک ایمیل با این محتویات بفرستید :
iran.domin@gmail.com

- ادرس وبلاگ

- مشخص کنید جزو کدام گروه از برنده گان مسابقات میهن بلاگ هستین (20 وبلاگ برتر هفته)

- مشخصات کامل خودتون :

اسم
فامیل
شماره تماس
ایمیل ادرس


و سپس :

- مشخصات کامل وبلاگ :

اسم وبلاگ
نام کاربری وبلاگ
پسورد وبلاگلطفا هرچه زودتر مراحل فوق رو دنبال بفرماییید ((حداقل ظرف 24 ساعت اینده)) تا پویینت ما برایدامین ها تمام نشود و دامین فورا تعلق گیرد
باتشکر گروه وبلاگ میهن بلاگiran.domin@gmail.com

Mihanblog.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  مطالب سایت در چه سطحی است ؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :